Kontakt - Biuro Współpracy z Zagranicą

Kontakty

Tel: 0048 22-182-65-00,
Fax: 0048 22-182-70-68,
E-mail: bwz@pan.pl

Anna Plater-Zyberk, Dyrektor
Tel: 0048 22-182-65-01
E-mail: anna.plater@pan.pl

Maria Rogala, Wicedyrektor
Tel: 0048 22-182-65-08
E-mail: maria.rogala@pan.pl
Zakres obowiązków: Stacje i przedstawicielstwa zagraniczne PAN w Berlinie, Brukseli, Kijowie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu

Martyna Cynowska, Inspektor
Tel: 0048 22-182-65-06
E-mail: martyna.cynowska@pan.pl
Zakres obowiązków: Obsługa zagranicznych stacji i przedstawicielstw PAN w Berlinie, Brukseli, Kijowie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu

Katarzyna Faustman, Główny specjalista
Tel: 0048 22-182-65-13
 E-mail: katarzyna.faustman@pan.pl
Zakres obowiązków: obsługa administracyjna Biura, rozliczania środków Wydziałów i Oddziałów PAN, wizyty studyjne w jednostkach naukowych PAN (przyjazdy), współpraca naukowa w tym mobilność z następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Iran, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Słowacja, Tajpej, Ukraina

Anna Halama, Starszy specjalista
Tel: 0048 22-182-65-03
E-mail: anna.halama@pan.pl
Zakres obowiązków: współpraca w zakresie programów europejskich w tym projektów PERITIA i PASIFIC, analiza danych bibliometrycznych, administrowanie bazami danych PAN, graficzna wizualizacja danych

Jolanta Krześniak, Starszy inspektor
Tel: 0048 22-182-65-04
E-mail: jolanta.krzesniak@pan.pl
Zakres obowiązków: współpraca naukowa w tym mobilność z następującymi krajami: Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Gruzja, Indie, Izrael, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja

Renata Kuskowska, Starszy inspektor
Tel: 0048 22-182-65-11
 E-mail: renata.kuskowska@pan.pl
Zakres obowiązków: organizacje międzynarodowe, Forum Akademii V4,  współpraca naukowa w tym mobilność z następującymi krajami: Austria, Chiny, Egipt, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Węgry

Agnieszka Persińska, Starszy specjalista
Tel: 0048 22-182-65-05
E-mail: agnieszka.persinska@pan.pl
Zakres obowiązków: wizyty studyjne uczonych PAN (wyjazdy), sprawy finansowe Biura (w tym opłacanie składek do organizacji międzynarodowych, rozliczenia finansowe, plany i sprawozdania finansowe), koordynacja spraw związanych z Komitetem Narodowym przy Prezydium PAN

Anna Przytulska-Bartosiewicz, Specjalista
Tel: 0048 22-182-65-10
E-mail: anna.przytulska@pan.pl
Zakres obowiązków: Specjalistka ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Współpraca w zakresie programów europejskich.

Dorota Świątek-Olszewska, Specjalista
Tel: 0048 22-182-65-09
E-mail: dorota.swiatek@pan.pl
Zakres obowiązków: Rezerwacja, zakup biletów krajowych i zagranicznych, rezerwacja hoteli, realizacja wyjazdów i przyjazdów, wizy, rozliczanie wyjazdów i przyjazdów.