Decyzje Prezesa PAN

Rok 2019

Rok 2018

Aktualnie obowiązujące formularze
Jednostki nieposiadające osobowości prawnej
RF-DCI
RF-DCWW
RF-DP
RS-JO
RS-PF-JO_12
RS-ZiW-JO
RS-ZO-JO
SFJ
SRzF-DCI
Dysponenci na szczeblu centralnym
RFC-PAN
RFP-PAN
RS-C-B
RS-C-PB
RS-PF-PAN
ZSRzF-DCI
Instytuty naukowe PAN
RF-DCK
SM-DCK

 

Rok 2017

Rok 2016

 

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011Decyzje Prezesa PAN w sprawie reorganizacji działalności jednostek PAN