Chcemy inspirować i motywować do poszukiwań

Rok 2015, rozpoczynający w Polskiej Akademii Nauk kadencję 2015-2018, to jubileusz 100-lecia ogólnej teorii względności.

Zapoczątkowana wówczas przez Alberta Einsteina rewolucja sprawiła, że nauka zaczęła wywierać wpływ większy niż w poprzednich epokach na wszystkie dziedziny życia – od filozofii przez politykę i sztukę do popkultury. Stulecie to można nazwać wiekiem eksplozji nauki.

Nagła zmiana postrzegania rzeczywistości, w której przestrzeń i czas stały się pojęciami kluczowymi, przyniosła również – dzięki ogromnej sławie, jaką cieszył się autor i jego teoria – nieocenioną wartość dodaną: naukowcy zyskali autorytet społeczny, stając się wiarygodnymi pośrednikami niezbędnymi w rozwiązywaniu problemów współczesności.
W połowie tego wyjątkowego wieku została powołana do życia Polska Akademia Nauk. Jaką dziś pełnimy funkcję?

Staramy się pomagać zaspokajać pragnienie dążenia do prawdy, głęboko osadzone w naszej kulturze, rozszerzać horyzont wiedzy poza to, co już znane i uczestniczyć aktywnie w zmienianiu rzeczywistości. Przedstawiając usystematyzowane dane uzyskiwane przez obserwacje, eksperymentowanie i wnioskowanie, odpowiadamy na potrzebę rozumienia otaczającego świata i mechanizmów rządzących umysłami ludzi.

Dzielenie się wiedzą jest jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi staramy się mierzyć. To wyzwanie związane z efektywnym wykorzystaniem nowych środków komunikacji, realizowane tak, aby nowoczesne narzędzia dobrze służyły wszystkim generacjom naukowców w promowaniu polskich badań i otwieraniu nauce drogi do sfer biznesowych, kulturalnych i społecznych. Naszą misją jest działanie i zachęcanie do działania. Chcemy inspirować i motywować – młodych i trochę starszych – do samodzielnych poszukiwań. Budzimy ich aktywność, zachęcamy do zaangażowania się – w studia, w pracę na rzecz wspólnego dobra, w poznawanie, w zabawę na festiwalach nauki, wystawach, spotkaniach z naukowcami organizowanych w kraju i za granicą.

Współpracujemy z całym środowiskiem naukowym. Staramy się je integrować, a wyznaczając standardy działań moderować dyskusje wokół spraw nauki, która w dzisiejszych czasach jest dobrem globalnym. Nasz ciągły rozwój jest możliwy dzięki ludziom – naszym odbiorcom, kadrom naukowym, współpracownikom z całego świata, z którymi prowadzimy projekty badawcze i wspólnie promujemy naukę. A także ogromnej liczbie instytucji, uczelni, organizacji, firm, które podzielają naszą pasję i zaangażowanie.

Albert Einstein rozpoczął rewolucję. My działamy z nadzieją, że w jakimś stopniu przyczyniamy się do jej trwania.