Przedstawiciele PAN w Radzie Narodowego Kongresu Nauki

min gowin powol rady sourceMNiSW

fot. www.nauka.gov.pl

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin powołał 21 września 2016 r. Radę Narodowego Kongresu Nauki, w której skład powołano najbardziej zasłużonych i utytułowanych naukowców.

Wicepremier Gowin powiedział, że Rada będzie najważniejszym gremium opiniotwórczym podczas modernizacji polskiej nauki i polskich uczelni.

Przewodniczącym Rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaproszenie do gremium przyjęli m.in. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński i były prezes PAN prof. Michał Kleiber.

Ministrowi Gowinowi zależało, aby Rada składała się zarówno ze znanych w świecie doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy. W Radzie pracowały będą 22 osoby związane z PAN, uznani profesorowie i młodzi badacze, będący dopiero na początku kariery naukowej.
Spotkania Rady programowej będą odbywały się co miesiąc podczas konferencji programowych organizowanych w różnych miastach. Poruszane będą kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego, m.in. umiędzynarodowienie polskiej nauki, rozwój humanistyki i współpraca nauki z biznesem.

Nad założeniami nowej ustawy reformującej szkolnictwo wyższe pracują trzy niezależne grupy eksperckie, które wyłonione zostały w konkursie otwartym. Ostateczny kształt ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Więcej aktualności nt. Narodowego Kongresu Nauki