Wybory członków zagranicznych PAN w 2017 roku

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r.  podjęło uchwałę nr 16/2017 o  przeprowadzeniu wyboru nowych członków zagranicznych PAN

na 135. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r.

Kandydatury na członków zagranicznych Akademii zgłaszane są, zgodnie z Ustawą o PAN,

do Prezesa Polskiej Akademii Nauk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.,

na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki.

Wszystkie dokumenty związane z wyborami członków Akademii dostępne są za pośrednictwem następujących linków:

Uchwała Nr 16/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru członków zagranicznych Akademii

Uchwała Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk):

Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w zagranicznej jednostce naukowej.

Druk zgody kandydata na członka zagranicznego PAN