Polskie Powroty program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program Polskie Powroty skierowany jest do wszystkich polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój kontynuować w Polsce. Tworzy on optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie.

Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Celem programu jest zwiększenie rozpoznawalności naukowców pracujących w Polsce oraz umocnienie skali umiędzynarodowienia ośrodków naukowych w kraju.

baner 728x90

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN), 
  • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.

Nabór do programu trwa do 31 maja. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Pobierz folder w PDF