Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

Na podstawie §11 Decyzji nr 46/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk informujemy, że Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, w wyniku postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2018 r. powierzył dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli z siedzibą Rue du Trône 98 B-1050 Bruksela.