Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie ostatnich etapów prac legislacyjnych nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stanowisko ZO PAN (21.06.2018)