Informacja dotycząca uwierzytelniania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Informacja dotycząca uwierzytelniania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów i odpisów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Informacja w języku polskim

Informacja w języku angielskim