Prezydent RP podpisał Konstytucję dla Nauki

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Nowa ustawa zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r.