Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski.

Załącznik w formacie PDF