List dyrektorów instytutów PAN w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

„Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość” – piszą dyrektorzy instytutów PAN w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki. Niepokój w tej sprawie podziela również kierownictwo PAN. 

„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.“ — Jan Śniadecki

Źródło: Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205.

 

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

My, niżej podpisani dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk z niedowierzaniem przyjęliśmy propozycję zawartą w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki.

Polskie społeczeństwo ciągle jeszcze nie podniosło się po szkodach, jakie życiu społecznemu i gospodarczemu wyrządziła podjęta w 1984 r. decyzja o usunięciu matematyki z listy przedmiotów obowiązkowych. Kilkudziesięcioletnia przerwa w poważnym nauczaniu tego przedmiotu doprowadziła do głębokiego kryzysu, z którego wychodzenie jest teraz bolesnym i trudnym procesem, także z powodu obniżenia ogólnego poziomu kultury matematycznej w społeczeństwie.

Świat idzie szybko do przodu, rozwijają się i zmieniają koncepcje na temat tego jak i czego uczyć w szkole publicznej, jeśli chodzi o matematykę. To zrozumiałe i taka dyskusja jest w Polsce potrzebna. Obniżenie rangi wykształcenia matematycznego w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak do rozwiązania problemu, przed którym stoimy.

Matematyka pozostaje  cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość.

 • Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Jacek Kuźnicki, były dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Iwona Stanisławska, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Krzysztof Galos,  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
 • Roman Puźniak, Instytut Fizyki PAN
 • Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
 • Marianna Czaplicka, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Jacek Koronacki, dyrektor (do 28 lutego br., później pracownik) Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 • Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN
 • Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN
 • Ewa Słaby Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Łukasz Stettner, Instytut Matematyczny PAN
 • Piotr Życki, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 • Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 • Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Jan Marcin Więsławski, Instytut Oceanologii PAN
 • Konrad Wołowski, Instytut Botaniki PAN
 • Marek Jeżabek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 • Marek Potrzebowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN
 • Sławomir Zadrożny, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Marcin Opałło, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Teodozja Rzeuska, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Andrzej Jeżowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN
 • Mariusz Piskuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Lech W. Szajdak, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki PAN
 • Celina Nowak, Instytut Nauk Prawnych PAN