Stanowisko Prezydium PAN z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk