Uwagi do Stanowiska wobec Raportu „Analiza dorobku publikacyjnego i grantowego PAN” autorstwa dr Katarzyny Stec, we współpracy z prof. dr. hab. Jerzym Duszyńskim

W linku http://pobierz.pan.pl/data/public/udsf zawarta jest odpowiedź na Stanowisko wobec Raportu „Analiza dorobku publikacyjnego i grantowego PAN” autorstwa dr Katarzyny Stec, we współpracy z prof. dr. hab. Jerzym Duszyńskim, Prezesem PAN (http://pobierz.pan.pl/data/public/raport), które podpisało 14 osób, wśród nich członkowie PAN, a także dyrektorzy 7 instytutów PAN podległych Wydziałowi I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Upublicznienie Raportu w dniu 26 czerwca br.  zainicjowało szeroką wymianę poglądów.

Nasza odpowiedź na Stanowisko jest jednym z głosów w tej ważnej dyskusji. Liczę, że środowisko naukowe wypracuje porozumienie, że ta debata zbliży nas, a nie podzieli. Żeby tak się stało musimy przyjmować fakty, być otwarci na różne argumenty i starać się zrozumieć osoby wyrażające inne, niż my, opinie.

Z wyrazami szacunku,
prof. Jerzy Duszyński
Prezes PAN