Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 września 2019 r. dotyczące pomniejszenia znaczenia nauki wśród priorytetów Komisji Europejskiej

Prezydium PAN wyraża swoje zaniepokojenie zniknięciem słów „badania” i „nauka” z nazwy określającej obszar działania nowego komisarza Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za ten zakres obowiązków. Nowa nazwa Komisji „Innovation and Youth” może wskazywać na przesunięcie priorytetów Komisji Europejskiej, oznaczające pomniejszenie znaczenia nauki, co – o ile byłoby prawdą - musiałoby mieć katastrofalne skutki dla Europy w dobie globalnej rewolucji naukowej. Przewidywany szeroki zakres obowiązków na stanowisku komisarza, obejmujący edukację, badania naukowe, innowacje, kulturę, młodzież i sport, może oznaczać ograniczenie czasu poświęcanego zagadnieniom badań naukowych, co mieć musiałoby bardzo negatywny wpływ na rysującą się w szerszym horyzoncie konkurencyjność Unii Europejskiej.