Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III)

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na 141. sesji w dniu 25 czerwca 2020 r., uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III). Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce uwzględnili sugestie zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.