142. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk

3 grudnia (czwartek) 2020 roku

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN – przyjęcie porządku obrad.
  2. Nagrody Prezesa PAN oraz informacja o nagrodach i wyróżnieniach członków Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych.
  3. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.
  4. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021.
  5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii.
  6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk.

Sesja będzie realizowana w trybie obiegowym.

Pobierz dokument PDF