Podsumowanie 142. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, zaplanowana na 3 grudnia 2020 r. 142. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN nie mogła odbyć się w trybie stacjonarnym. Ze względów technicznych i organizacyjnych nie było także możliwości przeprowadzenia jej w trybie wideokonferencji. W celu zapewnienia wszystkim członkom Polskiej Akademii Nauk jednakowych warunków uczestnictwa w sesji, Prezydium PAN zadecydowało o realizacji jej w trybie obiegowym. Wszyscy członkowie krajowi Akademii otrzymali drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną materiał omawiający poszczególne punkty porządku obrad wraz z załącznikami i projektami uchwał. Mimo niesprzyjających okoliczności w sesji wzięło udział 246 członków Akademii.

Zgromadzenie Ogólne Akademii podjęło dwie uchwały:

Z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na „Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021” przesunięto omawianie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021 na kolejną sesję Zgromadzenia Ogólnego PAN.

 

Zgromadzenie Ogólne PAN było okazją do poinformowania członków Akademii o uhonorowaniu Nagrodami Naukowymi Prezesa PAN w 2020 roku:

 • Michała Tymowskiego, członka korespondenta PAN za osiągnięcia badawcze w zakresie historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii Afryki przedkolonialnej i antropologii politycznej,
 • dr Tomasza Podgórskiego z Instytutu Biologii Ssaków PAN za cykl badań nad mechanizmami rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików w Polsce,
 • Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej z Instytutu Oceanologii PAN za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim,
 • Jana Węglarza, członka rzeczywistego PAN za stworzenie szkoły naukowej w zakresie badań operacyjnych i  ich zastosowań w informatyce,
 • Grzegorza Opolskiego, członka korespondenta PAN za badania dotyczące chorób serca, w szczególności wyrównanej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności mięśnia serca, arytmii serca m.in. w aspekcie pandemii Covid-19.

 

Tradycyjnie członkowie Akademii otrzymali do zapoznania się szczegółowe zestawienie nagród i  wyróżnień członków PAN i AMU. W okresie od poprzedniej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN przyznano Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2019. Wśród wyróżnionych nimi znaleźli się członkowie PAN:

 • Roman Lech Słowiński, członek rzeczywisty PAN za stworzenie szkoły naukowej, która łączy specjalność badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych,
 • Dariusz Jemielniak, członek korespondent PAN za nowatorskie podejście do problematyki Internetu i pokazanie, że Internet jest współczesnym narzędziem badań społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych,
 • Andrzej Udalski, członek rzeczywisty PAN wraz z zespołem za realizację Projektu OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), który wniósł ogromny wkład w rozwój nowych obszarów badań współczesnej astrofizyki, inicjując i rozwijając m. in. niezwykle aktywne dziś pole badań tzw. time domain astrophysics.

Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w 2020 roku otrzymał za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii dr hab. Wojciech Fendler, członek AMU. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2020 roku uhonorowano prof. Jacka Radwana, członka korespondenta PAN za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w  kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów.

Uczelnie w Polsce i za granicą wyróżniły członków PAN doktoratami honoris causa:

 • Uniwersytet Gdański - prof. Stefana Angielskiego, członka rzeczywistego PAN
 • Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petro Mohylo w Mykolaiv (Ukraina) - prof. Janusza Kacprzyka, członka rzeczywistego PAN
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - prof. Michała Kleibera, członka rzeczywistego PAN
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - prof. Marka Krawczyka, członka rzeczywistego PAN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - prof. Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego PAN

Prof. Małgorzata Filip, członek korespondent PAN otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.