Stanowisko Komitetu Nauk Historycznych PAN

Uchwała Komitetu Nauk Historycznych PAN w sprawie wolności badań naukowych wobec pozwu przeciwko profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu.

Komitet Nauk Historycznych PAN uważa za swą powinność przedstawienie swojego stanowiska w związku z procesem sądowym wytoczonego dwojgu przedstawicieli naszego środowiska.

Uchwała nr 1/2021 Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk