Stanowisko Komitetu Biotechnologii PAN

W związku z przekazaniem do Komitetu Biotechnologii PAN listu skierowanego przez Prezesa Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do wiadomości do gremium instytucjonalnego, naukowego i medycznego, Prezydium Komitetu Biotechnologii PAN uprzejmie informuje.

Członkowie KB PAN dwukrotnie w formie Uchwał (19.09.2019 r. i 31.07.2020r.) wyrazili pogląd, oparty o wyniki badań naukowych, na temat możliwości stosowania preparatów zawierających komórki macierzyste w terapiach szeregu chorób, w szczególności chorób neurodegeneracyjnych. Komitet Biotechnologii PAN apelował także o rozwagę w sugerowaniu możliwości leczenia COVID-19 za pomocą preparatów z komórek macierzystych (25.03.2020).

Komitet Biotechnologii PAN w ścisłej współpracy z Wiceprezesem PAN prof. dr hab. Romualdem Zabielskim zorganizował w dniu 25.11.2020 r. webinarium „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC-FEAM z polskiej perspektywy” zatytułowaną, w czasie którego szereg naukowców i ekspertów podjęło dyskusję na temat aktualnych, terapeutycznych możliwości stosowania komórek macierzystych.

List Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) oraz jego działania polegające na wytaczaniu powództw sądowych traktujemy jako nawoływanie do ograniczania wolności dyskusji naukowej, przeciw czemu jednoznacznie wypowiedziało się także w swoim stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk (22.09.2020 r.).

List PBKM jest ponadto kolejnym nieuzasadnionym i nieakceptowalnym atakiem na prof. dr hab. Józefa Dulaka, wice-przewodniczącego KB PAN, który od lat w swojej aktywności edukacyjnej naucza o możliwościach i perspektywach biotechnologii medycznej, podkreślając równocześnie odpowiedzialność badaczy i lekarzy w przedstawianiu zabiegów nieudokumentowanych badaniami klinicznymi a w związku z tym dyskusyjnych i wymagających rozwagi, jako potwierdzonych terapii. Działania Komitetu Biotechnologii PAN i wchodzących w jego skład naukowców są w pełni zgodne stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków i Doradczego Komitetu Naukowego Europejskich Akademii Nauk i Akademii Medycznych.

Stanowczo podkreślamy, że krytyka naukowa jest prawem badaczy, także w odniesieniu do komercyjnych ofert terapeutycznych stosowanych zgodnie z przepisami prawa. Pragniemy raz jeszcze zaznaczyć, że przed stosowaniem niepotwierdzonych terapii przestrzegały w ubiegłym roku Komitet ds. Zawansowanych Terapii Europejskiej Agencji Leków oraz Doradczy Komitet Naukowy Europejskich Akademii Nauk i Akademii Medycznych (EASAC-FEAM), którego członkiem jest Polska Akademia Nauk oraz amerykańska FDA.

Komitet Biotechnologii PAN potwierdza stałą gotowość do dyskusji naukowej. Wyraża zarazem zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich prób ograniczania uzasadnionej dyskusji i krytyki naukowej. W załączeniu przedstawiamy wstępną analizę merytoryczną Pisma Prezesa Zarządu PBKM (Załącznik nr 1) .

http://www.kbiotech.pan.pl