Współpraca naukowa Polskiej Akademii Nauk i Japońskiego Stowarzyszenia Promocji Nauki (JSPS)

Polska Akademia Nauk i Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki (JSPS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych, wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych seminariów naukowych do realizacji w latach 2022-2023 w ramach porozumienia o współpracy naukowej.

Współpraca w ramach naukowego projektu mobilnościowego

  • Zakres tematyczny: Humanities, Social Sciences, Natural Sciences (szczegółowy wykaz tematów).
  • Maksymalna liczba projektów do dofinansowania: 2
  • Maksymalny czas trwania 1 projektu: 2 lata.
  • Termin rozpoczęcia projektów - od kwiecień 2022r.

Ostateczny termin składania wniosków: 08.09.2021.

W ramach 1 projektu można wnioskować o max. 50 dni pobytu w instytucji goszczącej. Kwota dofinansowania 1 projektu ze strony PAN to 12,500 PLN/rok, maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt to 25,000 PLN. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do kraju goszczącego. Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia.

Organizacja seminariów polsko-japońskich

  • Zakres tematyczny: Humanities, Social Sciences, Natural Sciences (szczegółowy wykaz tematów).
  • Maksymalna liczba seminariów / rok: 1
  • Maksymalny czas trwania seminarium: do 1 tygodnia, do odbycia pomiędzy 01.04.2022r. - 31.03. 2024r. Dni spędzone w podróży nie wliczają się do limitu dni, w których odbywać się będzie seminarium.

Ostateczny termin składania wniosków: 08.09.2021.

Kwota dofinansowania organizacji 1 seminarium to max. 12,500 PLN (w przypadku organizacji wydarzenia w Polsce). Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia dla uczestników seminarium z kraju wysyłającego, a także koszty organizacji wydarzenia. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży uczestników do kraju goszczącego.

Zgłoszenia projektów na dwujęzycznych formularzach „Zgłoszenie polsko - ... projektu wymiany osobowej” dostępnych na stronie internetowej Formularze | Instytucja PAN - należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres bwz@pan.pl , każdy wniosek w osobnym pliku.

Wszelkie zapytania i wątpliwości z Państwa strony prosimy kierować na adres e-mail bwz@pan.pl.