Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w sprawie ochrony starodrzewów

Opublikowana 20 maja 2020 r. unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia” zakłada m.in. objęcie ochroną co najmniej 30% obszarów lądowych, w tym ochroną ścisłą – 10%, co w wypadku Polski wiązałoby się z koniecznością znacznego zwiększenia obszarów chronionych.

Strategia ta zakłada również ochronę wszystkich lasów naturalnych i starodrzewów jako najcenniejszych ekosystemów leśnych, które efektywnie usuwają dwutlenek węgla z atmosfery i gromadzą znaczne zasoby węgla. Te elementy strategii spotkały się z krytyczną oceną niektórych gremiów reprezentujących leśnictwo, w tym Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (KNLiTD), który zawarł je w stanowisku przyjętym w dniu 2 czerwca 2021 r. Nasze stanowisko jest polemiką z niektórymi tezami tego dokumentu.

Pobierz stanowisko (PDF)