Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Komitet Zdrowia Publicznego  Polskiej Akademii Nauk (KZP PAN)

 • Mając na uwadze historyczne i bieżące negatywne doświadczenia ludzkości związane z epidemiami, które w przeszłości i obecnie pochłonęły miliony istnień,
 • Uznając prawo ludzi do życia w zdrowiu i komforcie jaki daje zniesienie epidemicznych zakazów i nakazów,
 • Występując w obronie prawa każdego do swobodnego poruszania i komunikowania z najbliższymi, przyjaciółmi oraz spotkań grupowych ,
 • Uznając prawo do pracy, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym w sferze psychicznej, uczestniczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym, a przede wszystkim szanując dorobek w obszarze biznesu, produkcji i dążenia każdego do poprawy bytu ekonomicznego oraz jakości życia, na które epidemie chorób zakaźnych wpływają destrukcyjnie,
 • Uznając bezsprzecznie udowodnione naukowo pozytywne doświadczenia roli szczepień ochronnych w walce z epidemiami, a więc w trosce o dobro jednostki i zbiorowości,
 • Doceniając naukowo potwierdzoną skuteczność zatwierdzonych oficjalnie szczepionek przeciw COVID 19, przy śladowym występowaniu skutków niepożądanych,
 • Dysponując dowodami, że tylko odporność populacyjna, uzyskania dzięki zaszczepieniu dostatecznie dużego odsetka ludności umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania,
 • Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z przebiegu pandemii wskazujące kluczową rolę jej zwalczaniu odgrywaną przez przedstawicieli zawodów medycznych oraz osoby zatrudnione w instytucjach opiekuńczych i wychowawczych

apeluje do Władz Rzeczypospolitej Polskiej o zainicjowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

 • Wprowadzenie ustawowego obowiązku dla wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach zaspokajających potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze do przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19, chorobie powodującej dramatyczne skutki zdrowotne społeczne.
 • Wdrożenie szeroko zakreślonej akcji informacyjnej nakłaniającej do poddania się szczepieniom jak najliczniejszych grup społecznych, w tym grup szczególnie narażonych, jak seniorzy, ale także młodzieży i dzieci mogących przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa oraz do zintensyfikowania działań ułatwiających zaszczepienie dla osób, którym jest to potrzebne.
 • Zachęcenie władz samorządu terytorialnego do wdrażania szerokiej gamy dostępnych bodźców i nagród zachęcających do szczepienia oraz do podjęcia współpracy w tej dziedzinie z organizacjami obywatelskimi.

Jednocześnie KZP PAN zwraca się do Samorządów Zawodów Medycznych o jednoznacznie krytyczne występowanie w przypadkach publicznego kwestionowania zasadności szczepień przeciw COVID 19 przez ich członków.

Warszawa, 10 czerwca, 2021