UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

KOMITET NARODOWY ds. WSPÓŁPRACY z MIĘDZYNARODOWĄ UNIĄ GEODEZJI I GEOFIZYKI (IUGG)

Adres do korespondencji:
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
ul. Modzelewskiego 27
02-679 WARSZAWA
tel. +48 22 329 1904
fax: +48 22 329 1950
e-mail: krynski@igik.edu.pl

Zakres działania:
koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki - International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Celem Unii są badania Ziemi oraz otaczającej ją przestrzeni. Badania te dotyczą: kształtu Ziemi, jej pól: grawitacyjnego i magnetycznego, dynamiki Ziemi jako całości oraz jej części składowych, struktury wnętrza Ziemi, kompozycji i tektoniki, tworzenia magmy, wulkanu, powstawania skał, cykli hydrologicznych, włączając śniegi i lody, wszystkie aspekty oceanów, atmosfery, jonosfery, magnetosfery i oddziaływań Słońce - Ziemia, a także analogiczne problemy związane z Księżycem i planetami. Unia zajmuje się także aspektami społecznymi wykorzystania wiedzy, np. przy poszukiwaniu obszarów zalegania minerałów, przy zapobieganiu naturalnym klęskom żywiołowym, w ochronie środowiska.

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jan KRYŃSKI - Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
tel. +48 22 329 1904
e-mail: krynski@igik.edu.pl

członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Marcin BARLIK - Politechnika Warszawska
 2. dr hab. Jan BŁĘCKI, prof. CBK PAN - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 3. dr hab. Wojciech DĘBSKI, prof. IGeof PAN - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 4. prof. dr hab. Wojciech FROEHLICH - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa
 5. czł. rzecz. PAN Aleksander GUTERCH - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 6. czł. koresp. PAN Krzysztof Edward HAMAN - Uniwersytet Warszawski
 7. prof. dr hab. inż. Jadwiga JARZYNA - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 8. dr Waldemar JÓŹWIAK - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 9. prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 10. prof. dr hab. Janusz KRZYŚCIN - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 11. prof. dr hab. Zbigniew KUNDZEWICZ - Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
 12. prof. dr hab. Stanisław LASOCKI - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 13. prof. dr hab. Marek LEWANDOWSKI - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 14. dr hab. Jacek PISKOZUB, prof. IO PAN - Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 15. prof. dr hab. Ewa SŁABY - Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 16. prof. dr hab. Witold Gustaw STRUPCZEWSKI - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 17. czł. koresp. PAN Andrzej ŻELAŹNIEWICZ - Instytut Nauk Geologicznych PAN, Wrocław
sekretarz:
Prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
tel. +48 22 38 16 287
e-mail alek@cbk.waw.pl