KOMITET NARODOWY ds. WSPÓŁPRACY z MIĘDZYNARODOWĄ UNIĄ NAUK o RADIU (URSI)

Adres do korespondencji:
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
andrzej.witczak@wat.edu.pl

Zakres działania:
koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego z Union Radio Scientifique Internationale (URSI), międzynarodową organizacją pozarządową mającą na celu stymulowanie i międzynarodową koordynację studiów, badań, zastosowań wyników badawczych, wymiany naukowej i wzajemnego komunikowania się członków w obszarze badań radiowych.

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Józef Modelski, członek korespondent PAN
Politechnika Warszawska
Instytut Radioelektroniki Nowowiejska 15/14
00-665 Warszawa
J.Modelski@ire.pw.edu.pl
Tel 22 825 3929; 22 825 7397

Wiceprzewodniczący Komitetu:

Prof. dr hab. Marek Amanowicz, Wojskowa Akademia Techniczna

Honorowy przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Stefan Hahn, członek rzeczywisty PAN, Politechnika Warszawska

Komisje naukowe
:

Komisja A: Metrologii Elektromagnetycznej
Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Karwowski, Politechnika Śląska

Komisja B: Fal i pól elektromagnetycznych
Przewodniczący: Prof. dr hab. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska.


Komisja C: Sygnałów i Systemów
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska.

Komisja D: Elektroniki i fotoniki

Przewodniczący: Prof.dr hab. Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka.

Komisja E: Szumów i zakłóceń elektromagnetycznych
Przewodniczący: Prof.dr hab. Piotr Słobodzian, Poltechnika Wrocławska

Komisja F: Propagacji fal i teledetekcji Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska.

Komisja G : Propagacji fal radiowych w jonosferze

Przewodniczący: Prof. dr hab. Iwona Stanisławska, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Komisja H : Fal w plaźmie
Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Wernik, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Komisja J : Radioastronomii

Przewodniczący: Prof. dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur, Uniwersytet Jagielloński

Komisja K : Elektromagetyzm w biologii i medycynie

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Krawczyk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii


Sekretarz :


Dr inż. Andrzej Witczak, Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Radioelektroniki
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
andrzej.witczak@wat.edu.pl
Tel: 22 683 92 65; 22 683 90 80