Warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne:  ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?. Spotkanie jest skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Warsztaty odbędą się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie. Rejestracja jest obowiązkowa.

erc

Wydarzenie jest w szczególności skierowane do naukowców z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu planujących składanie wniosku ERC w konkursach Starting i Consolidator.

Celem warsztatów jest wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku projektowego. Podczas pierwszej części spotkania zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem, realizacją i oceną wniosku ERC. W drugiej części warsztatów wybrani naukowcy będą mieli możliwość przedyskutowania swoich pomysłów badawczych podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z ekspertami.

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 o godzinie 11.00. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach, a także informacja o zakwalifikowaniu do sesji konsultacji indywidualnych (na podstawie informacji podanych w formularzu) zostaną przesłane mailem najpóźniej 7 dni przed spotkaniem.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Program spotkania

Granty ERC:
Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Są skierowane do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań. Więcej informacji na stronie ERC: https://erc.europa.eu/

Imperial College London jest jedną z najbardziej skutecznych uczelni w zakresie  pozyskiwania grantów ERC. Uczelnia gościła dotąd 94 granty. W 7 Programie Ramowym (2007-2013) Imperial był na 10 miejscu pod względem uzyskanego finansowania ERC, zdobywając 64 granty: 32 Starting, 2 Consolidator, 27 Advanced, a także prestiżowe Synergy grant. W programie ramowym Horyzont 2020 (na lata 2014-2020) Imperial uzyskał dotąd 30 granty ERC. Uczelnia specjalizuje się w naukach ścisłych, inżynieryjnych i medycynie.
Polskim jednostkom naukowym udało się pozyskać zaledwie 24 granty ERC. To bardzo słaby wynik na tle innych krajów europejskich. Warto zauważyć, że polskie sukcesy na polu ERC są zdominowane przez nauki ścisłe, więc z pewnością istnieje silny potencjał w tych dziedzinach.