Warsztaty dla humanistów o grantach ERC już w listopadzie w Wiedniu

Jak przygotować zwycięski wniosek o prestiżowy grant ERC? Polska Akademia Nauk oraz wiedeński Instytut Nauk o Człowieku zapraszają na bezpłatne szkolenie. To propozycja dla naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Pokrywamy koszty podróży i noclegu w Austrii. Rejestracja tylko do 27 października.

1848-wien.jpg

Warsztaty ERC Mentoring Initiative potrwają od 22 do 23 listopada w Wiedniu. Poprowadzą je eksperci oceniający wnioski o granty ERC oraz laureaci programu. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować zwycięski wniosek projektowy. Będą też mogli skonsultować swój pomysł badawczy. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i jest świetną okazją do nawiązania relacji z młodymi badaczami z Europy.

Warsztaty adresujemy do naukowców, którzy planują ubiegać się o granty ERC w najbliższych konkursach:

  • Starting (2-7 lat po uzyskaniu tytułu doktora);
  • Consolidator (7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora).

Rejestracja na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października. Mamy tylko 5 miejsc, więc warto dopracować swoją aplikację. Będziemy oceniać jakość dorobku naukowego i pomysłu badawczego.

Zarejestruj się teraz!

Zastosujemy następujące kryteria:

  • jakość publikacji naukowych,
  • monografie,
  • mobilność oraz współpraca zagraniczna i krajowa,
  • uzyskanie grantów na badania naukowe,
  • aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych,
  • przełomowość proponowanego pomysłu badawczego.

Uwaga: zakwalifikowane osoby poprosimy o dosłanie rozszerzonego opisu projektu badawczego.

Organizatorzy warsztatów

Warsztaty o grantach ERC organizują Polska Akademia Nauk i wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen). Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji udziale Biuro Doskonałości Naukowej: tel. +48 22 182 60 80, doskonalosc@pan.pl.

Granty ERC

ERC – European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) to utworzona w 2007 r. unijna agenda. Jej celem jest wspieranie najlepszych badaczy, inżynierów i akademików. Członkowie Rady to 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego.

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Motto programu to „High risk – high gain”, a jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Budżet pojedynczego projektu to nawet 3,5 mln euro.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk