Inauguracja programu PASIFIC

5 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie inaugurujące program PASIFIC. W wydarzeniu w formie on-line Polską Akademię Nauk reprezentowali: prezes PAN - prof. Jerzy Duszyński, wiceprezes PAN i koordynator programu PASIFIC - prof. Paweł Rowiński, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN i menadżer projektu - Ewa Kuśmierczyk. Mieliśmy zaszczyt gościć członków Rady Doradczej programu: prof. Michaela Giersiga (Freie Universität Berlin, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), prof. Jerzego Paszkowskiego (University of Cambridge), prof. Barbarę Romanowicz (UC Berkeley, USA) i prof. Olivera Jensa Schmitta (Austriacka Akademia Nauk). Ponadto w charakterze gości uczestniczyli prof. Zbigniew Błocki - dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Rychard - dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz dr Anna Orłowska z Instytutu Historii PAN - laureatka konkursu grantowego POLONEZ 2. Spotkanie prowadził dr Chris Reeves.

PASIFIC-KICKOFF-NEWS.jpg

Trzy sesje dyskusyjne z gośćmi wydarzenia oraz filmy przedstawiające zasady programu wprowadziły potencjalnych stypendystów, superwizorów i dyrektorów instytucji goszczących w tajniki programu PASIFC.

Prof. Jerzy Duszyński otworzył spotkanie przemową o znaczeniu programu PASIFIC dla rozwoju PAN. Pierwsza sesja dotyczyła oferty programu i była skierowana zarówno do potencjalnych stypendystów, jak i opiekunów naukowych. Udział w sesji wzięli prof. Paweł Rowiński, prof. Jerzy Paszkowski, prof. Michael Giersig oraz dr Anna Orłowska. Uczestnicy, dzieląc się własnymi doświadczeniami, opowiadali o zaletach, jakie niesie ze sobą wymiana akademicka i praca w międzynarodowych zespołach badawczych. Prof. Paweł Rowiński omówił korzyści płynące dla naukowców z programu i przybliżył możliwości, jakie stypendystom daje pobyt w Polskiej Akademii Nauk.

W drugiej sesji prof. Paweł Rowiński, prof. Andrzej Rychard i prof. Oliver Jens Schmitt omawiali zalety międzynarodowych zespołów badawczych dla instytucji naukowych. Rozmówcy dzielili się swoimi doświadczeniami pozytywnego wpływu zagranicznych naukowców na funkcjonowanie instytutów zarówno w IFiS PAN, jak i w Austriackiej Akademii Nauk. Prof. Paweł Rowiński omówił wsparcie jakie zostanie udzielone w ramach programu instytutom PAN.

Uczestnikami trzeciej sesji byli prof. Zbigniew Błocki, prof. Barbara Romanowicz oraz dyrektor Ewa Kuśmierczyk. Rozmówcy poruszyli temat sukcesu konkursu grantowego POLONEZ, jego znaczenia dla polskich instytucji naukowych oraz  komplementarności względem programu PASIFIC. Ponadto prof. Barbara Romanowicz podkreśliła jaki wpływ może mieć program PASIFIC na ubieganie się o granty ERC realizowane w polskich instytucjach.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, na które odpowiadali prof. Paweł Rowiński i dyrektor Ewa Kuśmierczyk.

Transmisję wydarzenia oglądało około 200 osób. Wszystkim uczestnikom i widzom pragniemy gorąco podziękować za udział w spotkaniu i oglądanie transmisji, zarówno na YouTube, jak i Facebooku. A tych, którzy nie mieli możliwości obejrzeć wydarzenia w czasie rzeczywistym zapraszamy do obejrzenia nagrania na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5xofbOAWSaY.