Dzień informacyjny ERC we Wrocławiu

Biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejska Rada ds. Badań Naukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej organizuje 14 listopada 2016 konferencję „ERC Day we Wrocławiu” poświęconą grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ERC.

Czytaj więcej

Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC). Warsztaty skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych odbędą się 19 września w MIBMiK. Zgłoszenia do 9 września.

Czytaj więcej