Stypendia Visegrad–Taiwan

Studenci i naukowcy z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy chcą studiować lub prowadzić badania naukowe w instytucjach na Tajwanie, mogą starać się o stypendia Visegrad-Taiwan. Zgłoszenia do 30 września 2021.

Czytaj więcej

Knowledge Frontiers Symposium

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

Czytaj więcej

Migranci potrzebują lepszego dostępu do służby zdrowia

Trudna sytuacja w obozach dla uchodźców pogorszyła się dodatkowo z powodu pandemii COVID-19. Zwracają na to uwagę europejskie akademie nauk we wspólnym oświadczeniu. Apelują do Unii Europejskiej i władz krajowych o zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej migrantom. Deklarują również eksperckie wsparcie.

Czytaj więcej

Sukcesy instytutów PAN w konkursach Horyzont 2020

Poszukiwanie ciemnej materii. Monitorowanie ekosystemów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Molekularne mechanizmy białaczek i chłoniaków. Odżywianie a genetyczne predyspozycje do chorób dietozależnych. To tematy czterech projektów instytutów PAN, nagrodzonych niedawno w konkursach ERA Chairs oraz Twinning (w ramach unijnego programu Horyzont 2020). Gratulujemy!

Czytaj więcej