Stanowisko trzech organizacji europejskich ws. wolności akademickiej oraz autonomii instytucjonalnej

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) oraz europejska organizacja naukowa Science Europe opublikowały wspólne stanowisko pt. „Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action”, w którym zostało podkreślone fundamentalne znaczenie wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej dla społeczeństwa. Autorzy przywołują przykład Węgierskiej Akademii Nauk oraz odnoszą się do sytuacji w sektorze naukowym Turcji, wskazując na konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę podstawowych wartości, jakimi dla uczonych są wolność i autonomia.

Academic freedom and institutional autonomy

Poniżej zamieszczamy notatkę prasową w tej sprawie (w wersji oryginalnej)Press Release oraz pełną treść stanowiska: Statement. Dokument ten jest również dostępny na stronie ALLEA.