Stanowisko Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA) pt. "Delivering Horizon Europe"

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) opublikowała stanowisko skierowane do Komisji Europejskiej pt. „Delivering Horizon Europe", w którym zawarto konkretne sugestie dotyczące realizacji Strategicznego Planu Komisji Europejskiej ws. Programu Horyzont Europa.

Poniżej zamieszczamy notatkę prasową w tej sprawie (w wersji oryginalnej)Press Release oraz pełną treść stanowiska: Statement. Dokument ten jest również dostępny na stronie ALLEA.