Wizyta Prezesa PAN w Tajpej

Na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Technologii (MOST) w dniach 29.10 - 2.11.2019 delegacja PAN w składzie prof. Jerzy Duszyński prezes PAN i dr Anna Plater-Zyberk dyrektor Biura współpracy z zagranicą PAN przebywała na Tajwanie. Głównym celem wizyty był udział w 2019 Global Science and Technology Leaders Forum, podczas którego prezes PAN wygłosił prezentację na temat lokalnych kontekstów globalnego wyzwania jakim jest zmiana klimatu i globalne ocieplenie. Prof. Jerzy Duszyński zaprezentował badania polskich specjalistów dotyczące wpływu zmian klimatu na kondycje lasów w Polsce. O problemach globalnych należy rozmawiać podając konkretne przykłady lokalne. W ten sposób najszybciej dotrzemy zarówno do polityków, jak i do społeczeństwa – powiedział prezes PAN.  Ponadto, delegacja PAN spotkała się z przedstawicielami Academia Sinica tajwańskiego odpowiednika Polskiej Akademii Nauk oraz kilku tajwańskich uniwersytetów: National Taiwan University, National Cheng Kung University i Tunghai University.

Współpraca PAN z parterami tajwańskimi ma wieloletnią tradycję. Początkowo prowadzona była w ramach Porozumienia PAN z Narodową Radą Naukową w Taipei (National Science Council), a obecnie z MOST. Corocznie ogłaszany jest konkurs na wspólne dwuletnie projekty mobilnościowe, który cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców także spoza PAN. Kontakty z naukowcami tajwańskimi stanowią niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi m.in. w naukach biologicznych, medycznych, technicznych.

Oprócz projektów mobilnościach realizowanych w ramach umowy PAN-MOST przedstawiciele polskiego środowiska naukowego mają również możliwość współpracy z partnerami z Tajwanu w projektach (wyłanianych na drodze konkursów) finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Naukowcy z placówek PAN realizują projekty finansowane przez NCBR i realizowane we współpracy z Tajwanem w dziedzinach: energii odnawialnych (Instytut Chemii Fizycznej PAN), inżynierii materiałowej (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN), techniki medycznej (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) i energetyki (Instytut Chemii Fizycznej PAN). Ponadto naukowcy z PAN biorą udział w badaniach naukowych finansowanych przez NCN i realizowanych we współpracy międzynarodowej z Tajwanem w programach: OPUS, SONATA i HARMONIA.

Zdjęcie wykonane podczas forum. Na scenie siedzi 10 prelegentów, w tym prezes PAN

Prezes PAN dyskutuje z uczestnikami forum

Prezes tajwańskiej akademii nauk pokazuje łowicką wycinankę koguta. Obok uśmiechnięty prezes PAN

Prezes Academia Sinica prof. James C. Liao i prezes PAN prof. Jerzy Duszyński