Delegacja PAN w Wiedniu na Forum Akademii Nauk V4

Obrady dotyczyły polityki naukowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkanie odbyło się 15 listopada w siedzibie Austriackiej Akademii Nauk. Towarzyszyło mu wydarzenie Joint Academy Day.

Naukowcy siedzą za stołem prezydialnym, dyskutują

Do Wiednia przyleciała delegacja PAN w składzie:

  • prezes PAN prof. Jerzy Duszyński,
  • wiceprezesi PAN – prof. Paweł Rowiński i prof. Roman Słowiński,
  • dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. Andrzej Rychard,
  • zastępca dyrektora Instytutu Slawistyki PAN prof. Nicole Dołowy-Rybińska.

Obrady Forum Akademii Nauk V4 dotyczyły polityki naukowej w krajach Grypy Wyszehradzkiej (tworzą ją Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Podczas spotkania wręczono nagrody V4 Researcher Award. W tym roku przyznano je w dziedzinie fizyki kwantowej. Zwycięzcą z Polski został dr hab. Wojciech Brzezicki z Instytutu Fizyki PAN.

Delegacja PAN wzięła też udział w Joint Academy Day. To cykliczna impreza naukowa, której celem jest pogłębienie współpracy między akademiami i naukowcami z poszczególnych krajów. W tym roku w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele z krajów V4 oraz ze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk.

Eksperci rozmawiali m.in. o wpływie zmian klimatu na gospodarkę wodną, demokracji bezpośredniej, roli akademii i towarzystw naukowych oraz Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC).

Sześciu naukowców siedzi za stołem prezydialnym, przy mównicy stoi moderator dyskusji

Joint Academy Day 2019 z udziałem prof. Andrzeja Rycharda

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk