Stypendia badawcze w Japonii. Zgłoszenia do 1 czerwca 2021 roku

Istnieje możliwość ubiegania się o długoterminowe (od 12 do 24 miesięcy) stypendium przyznawane przez Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (Japan Society for the Promotion of Science). Dowiedz się więcej o zasadach i weź udział w naborze.

japan20210215.jpg


To propozycja dla uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy:

  • uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2015 roku
  • dotychczas nie korzystali z dłuższego niż roczny wyjazdu w ramach JSPS Postdoctoral Fellowship Program

Kandydaci powinni rozpocząć pobyt w Japonii przed 30 listopada 2021 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 1 czerwca do Biura Współpracy z Zagranicą PAN na adres bwz@pan.pl

Dokumentacja w języku angielskim musi zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy (prosimy o zapoznanie się z instrukcją organizatora)
  • list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty (schemat przekazany przez JSPS)
  • list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego lub przełożonego kandydata
  • kopię dyplomu doktorskiego
  • pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium (ten dokument należy przygotować w języku polskim i załączyć w osobnym pliku

Wszelkie pytania związane z ubieganiem się o stypendium prosimy kierować na adres mailowybwz@pan.pl.