Współpraca naukowa Polskiej Akademii Nauk i Japońskiego Stowarzyszenia Promocji Nauki (JSPS)

Polska Akademia Nauk i Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki (JSPS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych, wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych seminariów naukowych do realizacji w latach 2023-2024 w ramach porozumienia o współpracy naukowej.

Współpraca w ramach naukowego projektu mobilnościowego

Finansowanie projektów mobilnościowych

W ramach 1 projektu można wnioskować o max. 50 dni pobytu w instytucji goszczącej. Kwota dofinansowania 1 projektu ze strony PAN to 13,500 PLN/rok, maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt to 27,000 PLN. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do kraju goszczącego. Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia.

Ostateczny termin składania wniosków projektowych: 06.09.2022.

Organizacja seminariów polsko-japońskich

Finansowanie organizacji seminariów

Kwota dofinansowania organizacji 1 seminarium to max. 13,500 PLN (w przypadku organizacji wydarzenia w Polsce). Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia dla uczestników seminarium z kraju wysyłającego, a także koszty organizacji wydarzenia. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży uczestników do kraju goszczącego.

Ostateczny termin składania wniosków: 06.09.2022.

Zgłoszenia projektów na dwujęzycznych formularzach „Zgłoszenie polsko - ... projektu wymiany osobowej” dostępnych na stronie internetowej https://instytucja.pan.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa-formularze należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Renata.Kuskowska@pan.pl, każdy wniosek w osobnym pliku.

Wszelkie zapytania i wątpliwości z Państwa strony prosimy kierować na adres e-mail Renata.Kuskowska@pan.pl