Excellence Fellowship Program w Izraelu

Council for Higher Education & The Israel Academy of Sciences and Humanities

Rada Szkolnictwa Wyższego w Izraelu i Izraelska Akademia Nauk i Humanistyki mają przyjemność ogłosić szósty nabór do Excellence Fellowship Program w Izraelu dla wybitnych międzynarodowych badaczy. Program ten jest wyrazem zaangażowania Izraela w promocję międzynarodowej współpracy naukowej oraz w rozwój badań na światowym poziomie.

Poprzez tę inicjatywę Izrael oferuje najlepszym absolwentom studiów doktoranckich (do czterech lat od ukończenia studiów), ze wszystkich dyscyplin akademickich, możliwość prowadzenia przełomowych badań w Izraelu z czołowymi naukowcami i uczonymi w swojej dziedzinie.

izrael_stypedium-750x330.jpg

Nabór wniosków do 1 października 2022 r.

Finansowanie

 • dwadzieścia stypendiów
 • stypendia będą przyznawane na dwa lata
 • kwota 160 000 NIS (~47 000 $) na rok
 • program rozpocznie się 1 października 2023 r.

Wytyczne dotyczące składania wniosków

Poniższe materiały należy składać w języku angielskim w jednym pliku PDF na kandydata, w następującej kolejności, do 1 października 2022 r. do pani Batshevy Shor, Israel Academy of Sciences and Humanities, na adres: ForeignPostdoc@academy.ac.il z tematem: "Application Material for Dr. _________________".

 • Formularz
 • List motywacyjny: max. 2 strony, czcionka Arial rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5
 • List polecający od opiekuna naukowego: max. 2 strony na formalnym papierze firmowym
 • List zobowiązujący podpisany przez rektora uczelni przyjmującej na oficjalnym papierze firmowym, wskazujący, że uczelnia pokryje wymagany wkład finansowy w stypendium
 • CV i lista publikacji (tylko lista)
 • Krótki opis badań, w tym wstępne wyniki, jeśli takie istnieją (2 strony)
 • Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze studiów doktoranckich, zobowiązani są do złożenia potwierdzenia, że kandydat wywiąże się z obrony pracy przed rozpoczęciem stypendium i oczekuje się, że uzyska stopień doktora w ciągu pierwszego roku stypendium.

Ponadto:

 • Dwa listy rekomendacyjne, o objętości do 2 stron każdy, powinny być przesłane przez ich autorów, wydrukowane na oficjalnej papeterii, bezpośrednio do Akademii na adres: ForeignPostdoc@academy.ac.il z tematem: "Recommendation Letter for Dr. _____________" w terminie do 1 października 2022 roku.

 

Proces selekcji

Komisja składająca się z członków Izraelskiej Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych, Izraelskiej Młodej Akademii oraz czołowych uczonych i naukowców z izraelskiego środowiska akademickiego wybierze stypendystów na podstawie doskonałości akademickiej i badawczej. Laureaci zostaną powiadomieni do 15 stycznia 2023 roku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę kliknąć tutaj lub skontaktować się z p. Batshevą Shor pod adresem batsheva@academy.ac.il.

 

For English please visit institution.pan.pl.