Grant na pobyt naukowy we Flandrii

FWO (Research Foundation Flanders) oferuje wszystkim post doktorantom nowe granty na pobyty naukowe.

FWO_Belgia_Flandria.jpg

Dzięki "Grantowi na pobyt naukowy we Flandrii" FWO chce stymulować międzynarodową współpracę naukową, dając naukowcom po doktoracie, niezależnie od ich narodowości, ale związanym z instytucją badawczą spoza Belgii, możliwość odwiedzenia grupy badawczej we Flandrii na okres od minimum 1 miesiąca do maksimum 3 miesięcy.

Finansowanie:

FWO pokryje koszty podróży zagranicznych naukowców (tam i z powrotem) oraz dzienną dietę w wysokości 66 EUR (przy maksymalnym budżecie 1650 EUR na miesiąc).

Wytyczne dotyczące składania wniosków:

W przypadku każdej wizyty należy we wniosku jasno wykazać naukową wartość dodaną dla Flandrii: Dlaczego flamandzka grupa badawcza chce przyjąć tego konkretnego zagranicznego naukowca?

Zagraniczny naukowiec musi bezpośrednio złożyć wniosek za pośrednictwem e-portalu FWO, w języku angielskim, co najmniej 3 miesiące przed datą wyjazdu. We wniosku składanym online należy koniecznie zamieścić następujące obowiązkowe dokumenty:

  • Krótki życiorys naukowy.
  • Pismo instytucji (pracodawcy) wnioskodawcy zawierające potwierdzenie, że wnioskodawca spełnia wymogi Art. 2 §2 regulaminu;
  • Oficjalne zaproszenie podpisane przez zapraszającego naukowca (gospodarza), w którym jasno umotywowany jest dokładny okres i konieczność planowanego pobytu naukowego, a także naukowa wartość dodana tego pobytu dla grupy badawczej we Flandrii.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności, składania wniosków i procedury oceny można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Szczegółowych informacji udzielają:

 

For English please visit institution.pan.pl.