Współpraca polsko-francuska PAN - CNRS

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN wraz z CNRS zbierają zgłoszenia na Nowe Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (IEA - International Emerging Actions) na lata 2023-2024.

Paryż_820x355.jpg

Termin zbierania zgłoszeń do 16 września 2022 r.

Konkurs na Nowe Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej będzie przebiegał następująco: https://international.cnrs.fr/en/campagne-cnrs/

Koordynatorzy francuscy afiliowani przy jednostkach CNRS składają formularze w CNRS, poprzez stronę internetową CoopIntEER zarządzaną przez DERCI.

Koordynatorzy polscy składają zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na adres: bwz@pan.pl poprzez przesłanie wypełnionego formularza - Zgłoszenie wspólnego polsko-…. projektu na lata.

Złożone projekty zostaną ocenione przez ekspertów PAN i CNRS. Po dokonaniu oceny PAN i CNRS uzgodnią listę projektów do wspólnego finansowania.

W razie dodatkowych pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jolantą Krześniak Jolanta.Krzesniak@pan.pl