Apel Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Szanowny Panie Ministrze,

wyrażamy głębokie zaniepokojenia zarówno założeniami, jak i następstwami rozporządzenia Ministerstwa z dnia 22 lutego 2019 roku, zobowiązującego podległe mu instytucje  nauki do dokonywania oceny publikacji pracowników w zależności od tego, jakie czasopismo lub wydawnictwo je wydało, czy zostało umieszczone na wykazach ogłoszonych przez Ministerstwo i jakie wartości zostały mu przypisane.

Czytaj więcej