Doktorat honoris causa dla czł. rzecz. PAN Franciszka Gruczy

Czł rzecz. PAN Franciszek Grucza 10 marca 2015 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Prof. Franciszek Grucza wniósł niepowtarzalny wkład do rozwoju światowych badań w dziedzinie językoznawstwa. Zasługi Profesora Franciszka Gruczy, związane z działalnością naukową i pracą na rzecz środowiska uczonych, zostały uhonorowane wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Pierwszej Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej  Niemiec i Złotym Medalem J. W. Goethego. Profesor Franciszek Grucza pełnił funkcję przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, zastępcy przewodniczącego Komitetu Neofilologicznego i Komitetu Naukoznawstwa PAN. Profesor Franciszek Grucza jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kwartalnik Neofilologiczny”, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk.