7 maja 2015 r. o 11:30 odbyło się Zebranie plenarne Wydziału I PAN

7 maja 2015 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się Zebranie Plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W części naukowej referat „Czy tylko źli ludzie czynią zło? O wadze badań Stanleya Milgrama dla nauk społecznych” przedstawił czł. koresp. PAN Dariusz Doliński.