Dr hab. Bogdan Żurawski, prof. IKŚiO PAN laureatem programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Dr hab. prof. PAN Bogdan Żurawski, wieloletni pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, został tegorocznym laureatem programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w drodze zamkniętego konkursu co cztery lata, dla kilku wybitnych uczonych z danego obszaru nauk, którzy wyróżniają się znaczącym dorobkiem badawczym i sukcesami w pracy z młodą kadrą naukową.