Aliaksander Smalianczuk profesor Instytutu Slawistyki PAN laureatem X Nagrody im. Lwa Sapiehy

Dr hab. prof. Instytutu Slawistyki PAN Aliaksander Smalianczuk jest tegorocznym laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy, przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych obywateli Białorusi, którzy działają na rzecz kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowania niepodległej, demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.
Po wręczeniu nagrody laureat wygłosił wykład pt. U genezy ,,krajowej idei" na początku XX wieku.