Instytut Studiów Politycznych PAN zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie

logo koloroweKonferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”.

Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, przynosi niezwykle bogaty materiał do analizy dla historyków dziejów najnowszych, politologów, socjologów i badaczy geopolityki. Ważnym elementem konferencji będzie obecność naukowców z Niemiec oraz Rosji, co da możliwość spojrzenia na problematykę „jałtańską” z polskiego, rosyjskiego i niemieckiego punktu widzenia. 

Konferencja będzie składać się z trzech części, które poprzedzi wprowadzenie, a zwieńczy podsumowanie. W trakcie obrad zostanie wygłoszonych łącznie 9–12 referatów (wystąpienia maksymalnie po 20 min.), w każdej grupie jeden-dwa referaty wygłoszą referenci z Polski, Niemiec i Rosji. Po każdej z trzech przewidzianych części odbędzie się dyskusja z udziałem moderatora, referentów i głosów z sali. 

Program konferencji

Przewiduje się opublikowanie plonu naukowego konferencji. 

Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN 

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität in Leipzig

Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia ISP PAN