Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dołączył do elitarnego grona europejskich instytutów naukowych

4 maja 2017 roku Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dołączył do elitarnego grona europejskich instytutów naukowych posiadających prawo do posługiwania się znakiem „HR Excellence in Research". Przyznanie tego wyróżnienia jest wynikiem procesu aplikacyjnego rozpoczętego przez Instytut w 2015 roku.


Certyfikat nadawany jest przez Komisję Europejską instytucjom naukowym gwarantującym stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji instytucji posługującej się logo „HR Excellence in Research" muszą być zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca" i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych".
Instytucje wyróżnione znakiem „HR Excellence in Research" są promowane przez Komisję Europejską wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju, wspierające inicjatywy naukowe, prowadzące politykę równych szans, sprzyjające mobilności i zapewniające szkolenia podnoszące kwalifikacje naukowców.
Przyznane wyróżnienie jest wielką nagrodą za dotychczas prowadzoną politykę kadrową i instytucjonalną, a także za osiągnięcia naukowe Instytutu.