Zebranie Plenarne Wydziału I PAN w dniu 29 maja 2017 r. dyskusja dotycząca Uniwersytetu PAN

29 maja 2017 r. odbyło się zebranie plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN poświęcone dyskusji dotyczącej projektu powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk. Dyskusję poprzedziło wystąpienie Wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, który przedstawił rezultaty podejmowanych dotychczas prac.

W czasie dyskusji pojawiło się bardzo wiele interesujących wypowiedzi. Przyczynić się one mogą do ukształtowania szerszej opinii opartej na wspólnych krytycznych przemyśleniach. Uczestnicy dyskusji zostali poproszeni przez Dziekana Wydziału I PAN prof. Stanisława Filipowicza o zaprezentowanie (w miarę możliwości) swoich wystąpień w formie, która umożliwi przekazanie ich do wiadomości wszystkich zainteresowanych toczącą się dyskusją. Nadesłane wypowiedzi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Wydziału I PAN. Jako pierwsza swój głos przekazała prof. Ewa Łętowska.

Głos prof. Ewy Łętowskiej
Głos prof. Jana Woleńskiego