Nagrody naukowe Wydziału I PAN 2017

14 grudnia 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień wydziałów Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2017 otrzymali:

w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela dr Jerzy Kaliszuk z Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN za pracę Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej.

w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha dr hab. Grzegorz Pawłowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit

w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Komedia według Terencjusza

w dziedzinie nauk politycznych prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic

w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę Sędziowie i niewolnicy