Czł. rzecz. PAN Jerzy M. Brzeziński i czł. koresp. PAN Dariusz Doliński laureatami Nagród Teofrasta

11 października 2018 roku, po raz dziesiąty, wręczono Nagrody Teofrasta przyznawane przez magazyn „Charaktery”.

Prof. Jerzy Marian Brzeziński otrzymał Nagrodę Teofrasta Superstar „za utrzymywanie wysokich standardów metodologicznych i etycznych w dziedzinie psychologii jako nauki”. Teofrasty Superstar przyznawane są za szczególne dokonania w dziedzinie psychologii. Wiceprezes PAN prof. Edward Nęcka podkreślił w laudacji, że prof. Brzeziński przez kilkadziesiąt lat nauczał metodologii i wyznaczał standardy uprawiania nauki psychologicznej w Polsce i z pewnością zasłużył na honorowy tytuł „metodologicznego superego” polskiej psychologii. W tym roku Teofrasty Superstar wręczono po raz czwarty. Nagrodę otrzymał również prof. Robert Cialdini.

Prof. Dariusz Doliński, wraz z dr. hab. Tomaszem Grzybem, otrzymał Nagrodę Teofrasta za najlepszą książkę popularnonaukową. Nagrodzono publikację Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. Autorzy publikacji, wykorzystując paradygmat Stanleya Milgrama, zrealizowali najbardziej rozbudowany od czasu słynnego eksperymentu program badawczy nastawiony na zrozumienie mechanizmów dotyczących posłuszeństwa wobec autorytetu. W tej kategorii nagrodzono również książkę Filmowy leksykon psychologii autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny.

Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę naukową otrzymał dr Łukasz Baka za publikację Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?

https://charaktery.eu/artykul/teofrasty-wreczone-8614