Nagrody naukowe Wydziału I PAN 2018

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2018.

w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego prof. dr hab. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za pracę Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland.

w dziedzinie demografii dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę Koniec ery tradycyjnych spisów ludności.

w dziedzinie historii kultury prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir z Instytutu Slawistyki PAN za pracę Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego

w dziedzinie orientalistyki prof. dr hab. Edward Tryjarski za pracę Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim.

w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego dr hab. Michał Klichowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study.

Więcej informacji: http://www.naukaonline.pl/news/item/4826-pan-nagradza-2018